< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Username must be between 3 and 30 characters in length.
 • Användarnamnet måste bestå av 3 till 30 tecken.
 • 2.
  Receive updates about new features from us.
 • Få uppdateringar om nya funktioner från oss.

  Translated bycarlad on 2010-07-01 (Report this user)

 • 3.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Användarnamnet måste inledas med en bokstav.

  Translated bynordinalex on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Submitted
 • Skickat
 • 5.
  Showcase
 • Showcase

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 6.
  request groups
 • begärandegrupper
 • 7.
  Maintenance
 • Underhåll

  Translated bymichlos on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Maker
 • Skapare
 • 9.
  No
 • Nej

  Translated byludvigd on 2012-07-23 (Report this user)

 • 10.
  Maximum attempts for resending activation email reached
 • Uppnått maximalt försök för återsändning av aktiveringsmail

  Translated byfreddiex on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >