< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Om det var du, och du skulle vilja aktivera och börja använda ditt konto, klicka på länken nedan eller kopiera och klistra in den i din webbläsares adressfält.Om det var du, och du skulle vilja aktivera och börja använda ditt konto, klicka på länken nedan eller kopiera och klistra in den i din webbläsares adressfält.

  Translated byludvigd on 2010-06-17 (Report this user)

 • 2.
  You have reached the maximum attempts for activating your account from your ip address.
 • Du har nått max antal försök att aktivera din användare från din ip-adress.

  Translated byludvigd on 2010-07-01 (Report this user)

 • 3.
  Failed to load preset.
 • Misslyckades att ladda förval.

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 4.
  Max (History)
 • 5.
  with %(browser)s
 • med %(browser)s
 • 6.
  Browser Removed!
 • 7.
  Started
 • Startad
 • 8.
  Don't care
 • Spelar ingen roll
 • 9.
  Javascript
 • Javascript
 • 10.
  If you have some cheap bandwidth and a computer that is running most of the time, set up a factory and let it start making screenshots.
 • Om du har billig internet och en dator som är igång den mesta av tiden, sätt igång en fabrik och börja göra skärmdumpar.

  Translated bylarm on 2010-07-01 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >