< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  Get more screenshot quota per day.
 • Skaffa större skärmbildskvot per dag

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 12.
  Is this a text-mode browser?
 • Är detta en textwebbläsare?
 • 13.
  Remove screen size
 • Ta bort skärmstorlek

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-14 (Report this user)

 • 14.
  Sign in
 • Logga in

  Translated bylena.se on 2010-06-17 (Report this user)

 • 15.
  Could not send HTTP request to %(hostname)s.
 • Kunde inte skicka http begäran till %(hostname)s.
 • 16.
  (on Linux or Mac OS)
 • (på Linux eller Mac OS)

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 17.
  Continue Browsing
 • Fortsätt bläddra

  Translated bycarlad on 2012-07-23 (Report this user)

 • 18.
  Your account has been terminated
 • Ditt konto har avslutats

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-17 (Report this user)

 • 19.
  Only for screenshot factories run by %(admin)s
 • Endast för bild fabriker körs av %(admin)s
 • 20.
  Information
 • Information

  Translated bynattuggla on 2010-06-17 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >