< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  Designates that this browser is currently installed.
 • Markerar att denna webbläsare för nuvarande är installerad.
 • 12.
  Password retrieval request is invalid.
 • Förfrågan för lösenordsåterställning är felaktig.

  Translated bycarlad on 2010-06-04 (Report this user)

 • 13.
  No link partners available. <a href="/links/add">Click here</a> to become our link partner.
 • Inga länkpartners tillgängliga. Klicka här för att bli vår länkpartner
 • 14.
  If you have any questions, please reply to this message.
 • Om du har några frågor, vänligen svara på det här meddelandet
 • 15.
  No errors were detected on this factory.
 • Inga fel upptäcktes i denna fabrik.

  Translated bylarm on 2010-07-01 (Report this user)

 • 16.
  Homepage
 • Hem

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 17.
  Payment Received
 • 18.
  Color Depth
 • Färgdjup
 • 19.
  Month
 • Månad
 • 20.
  The two passwords you entered did not match.
 • De två lösenordet stämmer inte överens.

  Translated bymichlos on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >