< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  We will send an activation email to your new email address.
 • Vi kommer skicka dig ett aktiveringsbrev till din nya e-postadress.

  Translated bycarlad on 2010-07-01 (Report this user)

 • 12.
  for "%(keyword)s"
 • för "%(keyword)s"

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-14 (Report this user)

 • 13.
  Thank you for visiting this page. We are currently working on it at the moment but we will try our best to launch it soon. Please come back again later.
 • Tack för att ditt besök. I nuläget håller vi på med att förbättra sidan och försöker att komma igång så fort som möjligt. Vänligen kom tillbaka senare.
 • 14.
  Please read the %(faq)s.
 • Läs %(faq)s.
 • 15.
  On Mac, it's possible to run the screenshot factory in the background, using fast user switching and a separate user account.
 • 16.
  Password retrieval request is invalid.
 • Förfrågan för lösenordsåterställning är felaktig.

  Translated bycarlad on 2010-06-04 (Report this user)

 • 17.
  Back to Homepage
 • Tillbaka till Framsidan

  Translated byludvigd on 2010-06-12 (Report this user)

 • 18.
  Website URL
 • Hemsida URL

  Translated bycarlad on 2011-09-16 (Report this user)

 • 19.
  websites
 • webbsidor

  Translated byludvigd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 20.
  Instant activation after payment made.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >