< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >
 • 11.
  Domains
 • Domäner
 • 12.
  <em>Questions?</em> Please write to <a href="mailto:priority@browsershots.org">priority@browsershots.org</a> and we will be happy to assist you.
 • Frågor? Vänligen skriv till priority@browsershots.org och vi kommer att hjälpa dig.

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 13.
  Contribute
 • Bidra

  Translated bylena.se on 2010-06-18 (Report this user)

 • 14.
  Screenshot Request Queue
 • Kön för skärmdumpbegäranden

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 15.
  %(duplicated_count)d duplicated browsers found, %(updated_count)d browser updated, %(remaining_count)d remaining browsers removed.
 • %(duplicated_count)d kopierade webbläsare hittade, %(updated_count)d webbläsare uppdaterade, %(remaining_count)d återstående webbläsare raderade.

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 16.
  Errors per day
 • Fel per dag
 • 17.
  Get screenshots of any web address, as often as you want.
 • Få skärmdumpar från vilken hemsida du vill, så ofta som du vill.

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-14 (Report this user)

 • 18.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Vi beklagar obekvämligheterna som vi har medfört dig

  Translated bylarm on 2010-07-01 (Report this user)

 • 19.
  Browser Version
 • Webbläsarversion

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 20.
  e.g. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
 • t.ex. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >