< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >
 • 21.
  Your screenshots are private (only you will see them, or somebody who already knows your URL).
 • Dina skärmdumpar är priviata (bara du kan se dom, eller någon som redan vet din url).

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 22.
  Screen Height
 • Skärmhöjd
 • 23.
  Invoices
 • Faktura

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 24.
  Occurred
 • Uppstod
 • 25.
  Please visit http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s for instructions and link codes.
 • Vänligen besök http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s för instruktioner och länkkoder
 • 26.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Huvudlänk bekräftad. %(count)d extra länkar bekräftade.

  Translated byludvigd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 27.
  Browser Engine
 • Webbläsarmotor

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 28.
  Get more screenshot quota per day.
 • Skaffa större skärmbildskvot per dag

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 29.
  From Your Factories
 • Från Dina Fabriker

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 30.
  Password reset email sent
 • Lösenordåterställnings epost skickat

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-22 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >