< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  Add additional links to our inner pages will remove "nofollow" tags of your link in the tag pages of our directory.
 • Om du lägger till fler länkar till våra innersidor så kommer dina ''nofollow'' taggar från din länk i taggsidorna att försvinna från vår länkarkiv

  Translated byquickparser on 2012-07-15 (Report this user)

 • 32.
  Unsubscribed!
 • Avregistrerad!

  Translated bycarlad on 2012-07-23 (Report this user)

 • 33.
  Recent Screenshots
 • Senaste skärmbilder
 • 34.
  Message
 • Meddelande

  Translated bymichlos on 2010-06-22 (Report this user)

 • 35.
  Contribute by running screenshot factories for us
 • Bidra genom att driva en skärmbildsfabrik för oss

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 36.
  Domain (%(domain)s) is not qualified to be accepted into our link directory.
 • Domain (%(domain)s) är inte kvalificerad för att accepteras i vårt länkarkiv.
 • 37.
  Most of these are normal desktop machines with domestic broadband internet. Distributed community processing ensures O/S and browser diversity, but it makes quality assurance much harder.
 • 38.
  Percent
 • Procent
 • 39.
  Preset name should not be blank.
 • Förinställningens namn kan inte bara tomt.

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 40.
  Activation limit exceed
 • Aktiverings gräns uppnådd

  Translated byfreddiex on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >