< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  What browsers do we need at the moment?
 • 42.
  Please enter a new password below
 • Vänligen ange ett nytt lösenord nedan

  Translated bysimon.osterberg on 2010-07-01 (Report this user)

 • 43.
  Link To Us
 • Länka till oss

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-14 (Report this user)

 • 44.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s?
 • Begär en ny skärmbild från %(browser_name)s?

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 45.
  Your Details
 • Personliga Uppgifter

  Translated bynordinalex on 2010-06-04 (Report this user)

 • 46.
  But link exchange is not completed.
 • Men länkutbytet är inte färdigt.

  Translated byludvigd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 47.
  Version
 • Version
 • 48.
  Your payment supports an open-source project.
 • Din betaling stödjer ett öppet källkodsprojekt.

  Translated byjonastorner on 2010-06-24 (Report this user)

 • 49.
  You can use our screenshot factory reference implementation in Python, or you can write your own in your favorite programming language.
 • Du kan använda vår skärmdumpsfabriks referensimplementation i Python, eller så kan du skriva en helt egen i valfritt favoritspråk.

  Translated bynattuggla on 2011-09-16 (Report this user)

 • 50.
  You must specify a numeric request group ID.
 • Du måste specificera ett numeriskt id för en förfrågansgrupp.
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >