< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 75 Next >
 • 41.
  Internal Server Error
 • Internt serverfel

  Translated bymichlos on 2010-06-04 (Report this user)

 • 42.
  XML-RPC Interface
 • XML-RPC gränssnitt

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 43.
  Please enter a name for the preset you are going to create.
 • Skriv in ett namn för mallen du tänker skapa.

  Translated bynattuggla on 2010-06-17 (Report this user)

 • 44.
  Contact Us
 • Kontakta oss

  Translated bymichlos on 2010-06-22 (Report this user)

 • 45.
  Domain name %(domain)s is disallowed.
 • Domännamnet %(domain)s är inte tillåten.
 • 46.
  Screenshot request group
 • Grupp för skärmbildsbegäran
 • 47.
  Browsershots Team
 • Browsershots Teamet

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 48.
  Malformed URL (spaces in server name).
 • Felformaterad url (mellanrum i servernamnet).
 • 49.
  Home
 • Hem
 • 50.
  The new password is the same as the current one.
 • Det nya lösenordet är det samma som det nuvarande.

  Translated bymichlos on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 75 Next >