< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >
 • 1.
  Domain
 • Domän
 • 2.
  The captcha code has expired.
 • Koden har slutat fungera

  Translated bylarm on 2010-07-01 (Report this user)

 • 3.
  Link Code
 • Kod
 • 4.
  Your Name
 • Ditt namn

  Translated byludvigd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 5.
  Forbidden
 • Förbjuden

  Translated bynordinalex on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Username must be between 3 and 30 characters in length.
 • Användarnamnet måste bestå av 3 till 30 tecken.
 • 7.
  Domain (%(domain)s) is not qualified to be accepted into our link directory.
 • Domain (%(domain)s) är inte kvalificerad för att accepteras i vårt länkarkiv.
 • 8.
  %(preset_count)d Presets (Choose One)
 • %(preset_count)d förinställningar (Välj en)

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 9.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Ett e-postmeddelande med instruktioner för att nollställa ditt lösenord kommer skickas till e-postadressen du angav vid registreringen.

  Translated bycarlad on 2012-07-23 (Report this user)

 • 10.
  websites
 • webbsidor

  Translated byludvigd on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >