< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >
 • 1.
  On Linux, the program runs in the background and uses a VNC server for the screen.
 • På Linux körs programet i bakgrunden och använder en VNC server för skärmen.

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 2.
  We do have a paid service call Priority Processing which will put your requests ahead in the queue.
 • Vi har en betalfunktion som kallas Prioriterad Proccessing vilket kommer göra att din begäran kommer före andras.

  Translated bylarm on 2010-07-01 (Report this user)

 • 3.
  It is a free open-source online web application providing developers a convenient way to test their website's browser compatibility in one place.
 • Det är en webapplikation med öppen källkod som ger utvecklare en möjlighet att enkelt testa deras hemsidors browser-kompatibilitet på ett ställe.

  Translated bynattuggla on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Remember
 • Kom ihåg

  Translated bymichlos on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • E-post: En korrekt angiven e-postadress för att ta emot en kodlänk. Den kommer också användas för framtida korrespondens vid ändringar av länkar.

  Translated bycarlad on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  This is not the requested browser.
 • Detta är inte den begärda webbläsaren.
 • 7.
  Retrieve Password
 • Återfå Lösenord

  Translated bynordinalex on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@browsershots.org">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Vänligen kontakta serveradministratorn och informera om tiden när felet uppstod, och vadhelst du gjorde som möjligen kan ha orsakat felet.

  Translated bylena.se on 2010-06-30 (Report this user)

 • 9.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Någon, förhoppningsvis du, önskade återställa lösenordet för ditt konto på %(domain)s med denna e-postadress.

  Translated bycarlad on 2010-07-01 (Report this user)

 • 10.
  Why join Browsershots?
 • Varför Browsershots?

  Translated bynordinalex on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >