< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >
 • 1.
  Unsupported content type: %s.
 • Innehållstypen stöds ej: %s.

  Translated bygabrielf on 2010-07-01 (Report this user)

 • 2.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Det går inte att nå din hemsidas (%(url)s)
 • 3.
  Hi %(first_name)s
 • Hej %(first_name)s

  Translated bymichlos on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Change Email
 • Ändra epost

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-13 (Report this user)

 • 5.
  Unknown factory name.
 • Okänt fabriksnamn.
 • 6.
  Advertise
 • Annonsera

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  The activation key for your account has expired. Activation keys are only valid for %(days)d days.
 • Aktiveringskoden för ditt konto har gått ut. Aktiveringskoder är bara giltiga i %(days)d dagar.

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Någon, förhoppningsvis du, önskade återställa lösenordet för ditt konto på %(domain)s med denna e-postadress.

  Translated bycarlad on 2010-07-01 (Report this user)

 • 9.
  Link text or alt text is incorrect.
 • Länktext eller alterantiv text är fel
 • 10.
  We do have a paid service call Priority Processing which will put your requests ahead in the queue.
 • Vi har en betalfunktion som kallas Prioriterad Proccessing vilket kommer göra att din begäran kommer före andras.

  Translated bylarm on 2010-07-01 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >