< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >
 • 1.
  From Your Factories
 • Från Dina Fabriker

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 2.
  e.g. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
 • t.ex. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-14 (Report this user)

 • 3.
  Please enter a new password below
 • Vänligen ange ett nytt lösenord nedan

  Translated bysimon.osterberg on 2010-07-01 (Report this user)

 • 4.
  If NOTHING found in junk/spam folder, you may log in with your username and password, change a new email address and request a resend.
 • Ifall du inte hittar något i din epost klients skräp/spam katalog så kan du logga in med ditt användarnamn och lösenord och ändra till en ny e-postadress och begära en ny sänding.

  Translated bynicke on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Hi <em>%(first_name)s</em>
 • Hej %(first_name)s

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-14 (Report this user)

 • 6.
  Additional links are optional. They will remove "nofollow" tags of your link on category pages in our link directory as follows:
 • Ytterligare länkar är frivilliga. Dem kommer ta bort "nofollow" taggar på dina länkar på kategorisidor i våran länkkatalog som följer:Ytterligare länkar är frivilliga. Dem kommer ta bort "nofollow" taggar på dina länkar på kategorisidor i våran länkkatalog som följer:

  Translated byludvigd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  You're already signed in
 • Du är redan inloggad
 • 8.
  Please choose one (required)
 • Välj en (obligatorisk)

  Translated bymichlos on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Updates
 • Uppdateringar
 • 10.
  The server is temporarily down for maintenance. It will be back online in 60 minutes. Thank you for your patience.
 • Servern är inte tillgänglig. Kom tillbaka om 60 minuter, tack.

  Translated bygabrielf on 2010-07-01 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >