< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Screenshot Factories
 • Ekran görüntüsü üreteçleri
 • 2.
  Image Link
 • Resim Bağlantısı

  Translated bydowneu on 2011-09-16 (Report this user)

 • 3.
  Failed to load preset.
 • Tarayıcı seti yüklenmesi başarısız.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 4.
  <em>Tags</em>: Each tag is a keyword which describes your product or service. You may provide up to 5 tags for your website.
 • Etiketler: Her etiket ürün veya hizmeti tanımlayan bir anahtar kelimedir. Web siteniz için 5 etiket yazabilirsiniz.

  Translated bydowneu on 2011-09-16 (Report this user)

 • 5.
  on %(platform)s
 • %(platform)s üzerinde
 • 6.
  Line #%(line_number)d is too long (%(char_count)d characters).
 • #%(line_number)d satırı çok uzundur (%(char_count)d karakterli).

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  errors
 • hatalar

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 8.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Bu email adresi daha önce kullanılmıştır.Lütfen farklı email adresi kullanınız.

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

 • 9.
  Please try again.
 • Lütfen tekrar deneyin.

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 10.
  Server IP address %(ip)s is disallowed.
 • %(ip)s sunucu ip adresine izin verilmiyor.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >