< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  Recent Factory Errors
 • Son üreteç hataları
 • 22.
  The default load limit is 1.0, but you can change it with the command line option -l.
 • Varsayılan yük limiti 1.0, ama siz komut satırından -l seçeneği ile değiştirebilirsiniz.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 23.
  enabled
 • etkin
 • 24.
  New email address activated
 • Yeni e-posta adresi etkinleştirildi.

  Translated bycelalergun on 2010-06-14 (Report this user)

 • 25.
  The URL to your link page is not valid.
 • Gönderdiğiniz link sayfası url geçerli değil.

  Translated bydowneu on 2011-09-16 (Report this user)

 • 26.
  Invalid request
 • Geçersiz istek

  Translated bydowneu on 2010-06-04 (Report this user)

 • 27.
  Thank you for supporting the Browsershots project!
 • Browsershots projesini desteklediğiniz için teşekkür ederiz!

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 28.
  If you have trouble receiving email from us, you will have to sign up for a new account with another email address.
 • Bizden e-posta almakta sıkıntı yaşıyorsanız, farklı bir e-posta adresi ile yeni hesap oluşturmalısınız.

  Translated bycelalergun on 2010-06-10 (Report this user)

 • 29.
  No errors were detected on this factory.
 • Bu üreteçte hata algılanmadı.

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 30.
  Information
 • Bilgi

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >