< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 21.
  Please follow the instructions in that message to reset your password.
 • Lütfen şifrenizi sıfırlamak için bu iletideki yönergeleri izleyiniz.

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

 • 22.
  Value %d is too small.
 • %d değeri çok küçük.
 • 23.
  My Account
 • Hesabım

  Translated bydowneu on 2010-06-04 (Report this user)

 • 24.
  The email address you entered is invalid.
 • Girdiğiniz e-posta adresi geçersiz.

  Translated bydowneu on 2010-06-29 (Report this user)

 • 25.
  Preset %(preset_name)s updated.
 • %(preset_name)s tarayıcı seti güncellendi.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 26.
  My Websites
 • Web sitelerim

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 27.
  Browser Group
 • Tarayıcı grubu
 • 28.
  %(percentage)s%% of all screenshots are generated on our own facility.
 • %(percentage)s%% ekran kopyası kendi potansiyelimizle üretildi.

  Translated bygonenc on 2012-09-02 (Report this user)

 • 29.
  Problem report
 • Hata raporu
 • 30.
  Max (History)
 • Maksimum (Geçmiş)

  Translated bygonenc on 2012-09-02 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >