< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 21.
  Priority processing for <strong>%(username)s</strong> (%(duration)s for <strong>%(symbol)s%(amount)s</strong> %(currency)s)
 • %(username)s için öncelikli işlem (%(duration)s için %(symbol)s%(amount)s %(currency)s)

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 22.
  This username is already taken. Please choose another.
 • Bu kullanıcı adı daha önce kullanılmış. Lütfen farklı kullanıcı adı seçiniz.

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 23.
  This project is concerned with a favorite problem of web designers: websites look different in other browsers. Testing a new site in many browsers can be quite time-consuming.
 • Bu proje web tasarımcıların öncelikli sorunu ile ilgilenir: websiteleri farklı tarayıcılarda farklı görüntüler veriyor. Yeni bir siteyi birçok tarayıcıda denemek fazla zaman tüketebilir.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 24.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a slash. The purpose of this mechanism is to avoid commands like rm -rf / or /tmp/rootkit.
 • Güvenlik sebeplerinden ötürü, tarayıcı komutu boşluk veya kesme işareti ile başlamamalı. rm -rf / ya da /tmp/rootkit gibi komutlardan sakınmak için.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 25.
  Could not read %(robots_txt_link)s.
 • %(robots_txt_link)s okunamadı.

  Translated byismaildemiral on 2010-06-13 (Report this user)

 • 26.
  Update Password
 • Şifre güncelle

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

 • 27.
  First Name
 • Adı

  Translated bydowneu on 2010-06-04 (Report this user)

 • 28.
  Where do you get all those different machines?
 • Bütün bu farklı makinaları nereden buluyorsunuz?

  Translated bymetinkocaer on 2010-06-12 (Report this user)

 • 29.
  No purchases could be found for this user account.
 • Bu kullanıcı hesabı için gelir bulunamadı.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 30.
  Screenshot Request Queue
 • Ekran görüntüsü istek kuyruğu
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >