< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  This screen size is already enabled.
 • Bu ekran boyutu zaten etkin.
 • 32.
  Seconds between screenshot request and upload.
 • Ekran görüntüsü isteme ve yükleme zamanı arasındaki saniyeler.
 • 33.
  You can also use this page when you've changed settings or updated the browser.
 • Tarayıcıyı güncellediğinizde veya ayarları değiştirdiğinizde bu sayfayı da kullanabilirsiniz.
 • 34.
  Priority Processing Advantages
 • Öncelik İşleme Avantajları

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 35.
  An message has been sent to %(email)s. Please check your inbox and follow the instructions in that message to activate your account.
 • %(email)s bir mesaj gönderildi. Lütfen gelen kutunuzu kontrol edin ve hesabınızı etkinleştirmek için gönderilen mesajdaki adımları takip edin.

  Translated bymetelci on 2010-06-10 (Report this user)

 • 36.
  %(count)d browsers selected
 • %(count)d tarayıcı seçildi

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 37.
  My Activities
 • Etkinliklerim

  Translated bydowneu on 2010-06-04 (Report this user)

 • 38.
  Errors per day
 • Gün başına hata
 • 39.
  Preset name should not be blank.
 • Tarayıcı seti ismi boş bırakılmamalı.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 40.
  Line #%(line_number)d is too long (%(char_count)d characters).
 • #%(line_number)d satırı çok uzundur (%(char_count)d karakterli).

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >