< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  The PayPal buttons will appear here when you <a href="/accounts/signin?next=/priority">log in</a>.
 • giriş yaptığınızda PayPal butonu burada görünecek.

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 32.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Şifre en az 6 karakter olmalı.

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

 • 33.
  Created
 • Oluşturulma
 • 34.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Email:Geçerli bir e-posta adresi link kodunu almak için.Aynı zamanda ilgili link değişimleri için gelecek yazışmalar için kullanılacak

  Translated bydowneu on 2011-09-16 (Report this user)

 • 35.
  Malformed URL (spaces in server name).
 • Kusurlu url (sunucu adı boşluk içeriyor).
 • 36.
  You have already requested %(count)d screenshots for this website today.
 • Bugün bu web sitesi için zaten %(count)d adet ekran görüntüsü isteğinde bulundunuz.
 • 37.
  for %(url)s
 • %(url)s için
 • 38.
  %(count)d browsers selected
 • %(count)d tarayıcı seçildi

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 39.
  Save testing preferences to presets...
 • Sınama tercihlerini tarayıcı setlerine kaydet...

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 40.
  What is Browsershots?
 • Browsershots nedir?
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >