< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 31.
  Locked
 • Kilitli
 • 32.
  On Linux, the program runs in the background and uses a VNC server for the screen.
 • Linux üzerinde, program arka planda çalışır ve ekran için bir VNC sunucusu kullanır.

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

 • 33.
  Please write the bug report in English.
 • Lütfen bulduğunuz hatayı İngilizce olarak rapor edin.

  Translated bymustinet on 2010-06-16 (Report this user)

 • 34.
  The email address you entered is invalid.
 • Girdiğiniz e-posta adresi geçersiz.

  Translated bydowneu on 2010-06-29 (Report this user)

 • 35.
  Become a member
 • Üye ol

  Translated byapshalasha on 2010-06-04 (Report this user)

 • 36.
  Documentation
 • Belgelendirme

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 37.
  Apply to become a translator
 • Çevirmen olmak için başvurun

  Translated bymustinet on 2010-06-11 (Report this user)

 • 38.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Size yol açmış olabileceği herhangi bir rahatsızlık için üzgünüz.

  Translated bydowneu on 2010-06-04 (Report this user)

 • 39.
  The server at %(hostname)s sent a HTTP redirect.
 • %(hostname)s sunucusu HTTP yönlendirme gönderdi.

  Translated bydowneu on 2010-06-12 (Report this user)

 • 40.
  %(duplicated_count)d duplicated browsers found, %(updated_count)d browser updated, %(remaining_count)d remaining browsers removed.
 • %(duplicated_count)d tane tekrarlanmış tarayıcı bulundu, %(updated_count)d tarayıcı güncellendi, geriye kalan %(remaining_count)d tarayıcı silindi.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >