< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  Please enter a name for the preset you are going to create.
 • Oluşturacağınız tarayıcı seti için lütfen bir isim girin.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 62.
  If you have any questions, please reply to this message.
 • Herhangi bir sorunuz var ise,bu mesaja cevap veriniz.

  Translated bydowneu on 2011-09-16 (Report this user)

 • 63.
  If your menu or background doesn't scroll with the rest of the page, it will appear multiple times.
 • Eğer menünüz ya da arkaplanınız sayfanın geri kalanıyla kaymıyorsa, bir çok kez görünecektir

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 64.
  If you have trouble receiving email from us, you will have to sign up for a new account with another email address.
 • Bizden e-posta almakta sıkıntı yaşıyorsanız, farklı bir e-posta adresi ile yeni hesap oluşturmalısınız.

  Translated bycelalergun on 2010-06-10 (Report this user)

 • 65.
  Problems per day
 • Gün başı problemler

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 66.
  Priority processing for <strong>%(username)s</strong> (%(duration)s for <strong>%(symbol)s%(amount)s</strong> %(currency)s)
 • %(username)s için öncelikli işlem (%(duration)s için %(symbol)s%(amount)s %(currency)s)

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 67.
  Click for a new image
 • Yeni bir resim için tıkla

  Translated byapshalasha on 2010-06-04 (Report this user)

 • 68.
  For example, you could save the following in /usr/local/bin/opera-newpage and then enter opera-newpage in the browser command field:
 • Örnek olarak, tarayıcı komut satırına opera-newpage girdikten sonra /usr/local/bin/opera-newpage olarak kaydedebilirsin.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 69.
  Preset "%(preset_name)s" already existed.
 • "%(preset_name)s" adında tarayıcı seti zaten var.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 70.
  Your web address has been updated.
 • Web adresiniz güncellendi.

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >