< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  Expire at
 • Süre sonu:

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 62.
  Your account has not been activated yet. Please check your inbox for an activation email from us and follow the instructions to activate your account.
 • Hesabınız henüz etkinleştirilmedi. E-postanızın gelen kutusunu etkinleştirme iletisi için kontrol ediniz ve yönergeleri izleyerek hesabınızı etkinleştiriniz.

  Translated bycelalergun on 2010-06-10 (Report this user)

 • 63.
  User Agent
 • Kullanıcı Temsilcisi

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 64.
  Save testing preferences to presets...
 • Sınama tercihlerini tarayıcı setlerine kaydet...

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 65.
  Failed to load preset.
 • Tarayıcı seti yüklenmesi başarısız.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 66.
  Payment Received
 • Ödeme Alındı

  Translated bymustafatulun on 2011-10-03 (Report this user)

 • 67.
  Link To Us
 • Sitemize Bağlantı verin

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

 • 68.
  Recent Problem Reports
 • Son Problem Raporları

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 69.
  Browser Removed!
 • Internet tarayıcısı silindi!

  Translated bygonenc on 2012-09-02 (Report this user)

 • 70.
  We do have a paid service call Priority Processing which will put your requests ahead in the queue.
 • Öncelikli işlem için ödeme servisimiz var, bu hakka sahip olursanız istekleriniz sıranın en başına alınır.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >