< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >
 • 811.
  Domain name %(domain)s is disallowed.
 • %(domain)s alan adına izin verilmiyor.
 • 812.
  Please visit http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s for instructions and link codes.
 • Talimatları ve bağlantı kodları için lütfen http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s adresini ziyaret edeniz.

  Translated bydowneu on 2011-10-03 (Report this user)

 • 813.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Birileri,umarızki siz,%(domain)s adresinden bu e-posta adresini kullanarak hesabınız için şifre sıfırlama talebinde bulundu

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

 • 814.
  If you purchase priority for a whole year, you'll get 12 months for the price of %(year_price_months)s.
 • Eğer bütün bir yıl için öncelikli işlem hakkı isterseniz, 12 aylık fiyat %(year_price_months)s olacaktır

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 815.
  Name must start with a lowercase letter.
 • İsim küçük harf ile başlamalıdır.
 • 816.
  The PayPal buttons will appear here when you <a href="/accounts/signin?next=/priority">log in</a>.
 • giriş yaptığınızda PayPal butonu burada görünecek.

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 817.
  Hardware
 • Donanım
 • 818.
  Are you sure to remove this preset?
 • Bu tarayıcı setini kaldırmak istediğinizden emin misiniz?

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 819.
  Check Browser Compatibility, Cross Platform Browser Test
 • Tarayıcı Uyumluluğu kontrolü, Cross Platform Tarayıcı Testi

  Translated bydowneu on 2010-06-12 (Report this user)

 • 820.
  Your payments will be sent automatically through PayPal in the beginning of the next month (minimum $20 USD).
 • Bir sonraki aya girildiğinde ödemeniz otomatik olarak PayPal tarafından gönderilecektir (en az $20 USD).

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >