< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >
 • 811.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Üye olabilmek için servis şartlarını kabul etmeniz gerekmektedir.

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 812.
  I would like to receive updates about new features.
 • Yeni özelliklerin güncellenmesi hakkında bilgi almak istiyorum

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

 • 813.
  If you really can't get Python to run on your computer, you could write your own screenshot factory in your favorite programming language, according to the <a href="/documentation#FactoryInterface">FactoryInterface</a> specification.
 • Eğer gerçekten bilgisayarınızda Python edinemiyorsanız, kendi seçtiğiniz programa dilinde, kendi ekran görüntüsü üretecinizi ÜreteçArayüzü sayfasındaki tanımlamalara uygun olarak yazabilirsiniz.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 814.
  Failed to update preset.
 • Tarayıcı seti güncellemesi başarısız

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 815.
  We're trying to make this service easy to use, open for all (including access to the source code) and 100%% free.
 • Biz bu servisi kolay kullanılabilir, (kaynak koduna erişim dahil) herkese açık ve 100%% ücretsiz yapmaya çalışıyoruz.

  Translated bygonenc on 2012-09-02 (Report this user)

 • 816.
  %(count)d browsers selected
 • %(count)d tarayıcı seçildi

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 817.
  The billing address has too many lines.
 • Faturalandırma adresinde çok fazla satır var.

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 818.
  Link To Us
 • Sitemize Bağlantı verin

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

 • 819.
  %(width)d pixels wide
 • %(width)d piksel genişlik
 • 820.
  Hostname (lowercase)
 • Sunucu adı (küçük harfler ile)
< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >