< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 85 Next >
 • 81.
  Please enter a new password below
 • Lütfen yeni şifrenizi giriniz

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

 • 82.
  The page you requested is not found on our server. The page may have been moved, or it could have been mistyped. If the issue persists please <a href="/contact">send us a message</a>.
 • İstekte bulunduğunuz sayfa sunucumuzda mevcut değildir.Taşınmış olabilir,yada yeniden yazılmış olabilir.Sorun devam ederse lütfen Bize mesaj Gönderiniz.

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

 • 83.
  You submitted a link (%(url)s) to our link directory on %(date)s.
 • (%(url)s) linkini %(date)s tarihinde dizinimize gönderdiniz.

  Translated bydowneu on 2011-09-16 (Report this user)

 • 84.
  This project is concerned with a favorite problem of web designers: websites look different in other browsers. Testing a new site in many browsers can be quite time-consuming.
 • Bu proje web tasarımcıların öncelikli sorunu ile ilgilenir: websiteleri farklı tarayıcılarda farklı görüntüler veriyor. Yeni bir siteyi birçok tarayıcıda denemek fazla zaman tüketebilir.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 85.
  Get screenshots of any web address, as often as you want.
 • Herhangi bir web adresinden, istediğiniz sıklıkta ekran görüntüsü alın.

  Translated bymetinkocaer on 2010-06-12 (Report this user)

 • 86.
  Screenshot Factories
 • Ekran görüntüsü üreteçleri
 • 87.
  There were already %(count)d screenshot requests for %(domain)s today.
 • Bugün %(domain)s alan adı için %(count)d adet ekran görüntüsü isteğinde bulunulmuş.
 • 88.
  Update browser configurations for "%(browser_name)s"
 • "%(browser_name)s" için tarayıcı yapılandırmalarını güncelleyin

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 89.
  Browsershots Activation Email
 • Browsershots Aktivasyon Epostası

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 90.
  Using the service
 • Servisi kullanma

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 85 Next >