< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Are you human?
 • İnsan mısınız?

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

 • 2.
  for %(url)s
 • %(url)s için
 • 3.
  Next
 • İleri

  Translated bydowneu on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  The URL to your link page is not valid.
 • Gönderdiğiniz link sayfası url geçerli değil.

  Translated bydowneu on 2011-09-16 (Report this user)

 • 5.
  %(time_length)s ago
 • %(time_length)s önce

  Translated bygonenc on 2012-09-02 (Report this user)

 • 6.
  Your account has not been activated yet. Please check your inbox for an activation email from us and follow the instructions to activate your account.
 • Hesabınız henüz etkinleştirilmedi. E-postanızın gelen kutusunu etkinleştirme iletisi için kontrol ediniz ve yönergeleri izleyerek hesabınızı etkinleştiriniz.

  Translated bycelalergun on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  Screenshot Factories
 • Ekran görüntüsü üreteçleri
 • 8.
  Sign In
 • Giriş

  Translated bydowneu on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Remove the 32 bpp setting and use 24 bpp instead. You can try to run shotfactory.py -vvv (for very very verbose output) to see the exact commands that the shotfactory script is trying to run.
 • 32 bpp ayarını kaldırıp yerine 24 bpp kullanın. shotfactory betiğini çalıştırmayı deneyerek tam komutları görmek için shotfactory.py -vvv (very very verbose:çok aşırı ayrıntı için)'yi çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 10.
  For your convenience, you may get free accounts from our partner sites with your Browsershots profile by clicking the links below.
 • Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak Browsershots profilinizle partner sitelerimizden ücretsiz hesap edinebilirsiniz.

  Translated bygonenc on 2012-09-02 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >