< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  CSS Gallery
 • Галерея CSS

  Translated byailandar on 2010-06-11 (Report this user)

 • 2.
  You can use your computer at the same time, and if the system load is over a configurable limit, the screenshot factory program will stop making screenshots until the system is idle again.
 • Ви можете в цей час використовувати ваш комп'ютер, і якщо система буде завантажена більше заданого ліміту, програма фабрики знімків екрану припинить робити знімки, поки система не повернеться в режим очікування.

  Translated byailandar on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  If you want save settings to a new preset, just enter a new name below.
 • Якщо ви хочете зберегти налаштування в новий шаблон, просто введіть нове ім'я нижче.

  Translated byailandar on 2010-06-16 (Report this user)

 • 4.
  Yes
 • Так

  Translated byailandar on 2012-07-23 (Report this user)

 • 5.
  %(count)d browsers selected
 • %(count)d браузерів вибрано
 • 6.
  Retype Password
 • Повторіть пароль

  Translated byailandar on 2010-06-16 (Report this user)

 • 7.
  Submit your web design to our gallery
 • Додайте ваш веб-дизайн у нашу галерею

  Translated byailandar on 2010-06-14 (Report this user)

 • 8.
  for "%(keyword)s"
 • для "%(keyword)s"

  Translated byailandar on 2010-06-07 (Report this user)

 • 9.
  Contribute
 • Допомогти

  Translated byailandar on 2010-06-11 (Report this user)

 • 10.
  Back to Homepage
 • Повернутись на Головну

  Translated byailandar on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >