< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 80 Next >
 • 11.
  Uploads per hour
 • Відвантаж./год.

  Translated byailandar on 2010-06-18 (Report this user)

 • 12.
  Your web address has been updated.
 • Ваша веб-адреса була оновлена.

  Translated byailandar on 2010-06-14 (Report this user)

 • 13.
  Also, if your requested configuration is too specific (e.g. specific Flash or Java version) there may not be matching screenshot factories all the time. Try the <em>Don't care</em> setting for quicker results.
 • Також, якщо ваш запит конфігурації дуже конкретні (наприклад, конкретні версії Flash або Java), протягом цього часу може не бути в наявності відповідних фабрик знімків. Спробуйте налаштування Не має значення для швидшого результату.

  Translated byailandar on 2010-06-17 (Report this user)

 • 14.
  Please log into your account first.
 • Будь ласка, спершу увійдіть в обліковий запис.

  Translated byailandar on 2010-06-16 (Report this user)

 • 15.
  Nonce
 • В даний момент
 • 16.
  Link Exchange Instruction
 • Інструкція по обміну посиланнями

  Translated byailandar on 2011-09-16 (Report this user)

 • 17.
  This is not the requested Flash version.
 • Це не та версія Flash, що я замовляв.

  Translated byailandar on 2010-06-17 (Report this user)

 • 18.
  Please write the problem report in English.
 • Будь ласка, пишіть повідомлення про проблему англійською.

  Translated byailandar on 2010-06-17 (Report this user)

 • 19.
  All characters are upper-case letters
 • Всі символи є буквами верхнього регістру

  Translated byailandar on 2010-06-04 (Report this user)

 • 20.
  Last Name
 • Прізвище

  Translated byailandar on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 80 Next >