< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >
 • 51.
  Cancel
 • Скасувати

  Translated byailandar on 2010-06-16 (Report this user)

 • 52.
  Get more screenshot quota per day.
 • Отримайте більшу квоту знімків на добу.

  Translated byailandar on 2010-06-16 (Report this user)

 • 53.
  Are you sure to remove your website (%(url)s) from our link directory?
 • Ви впевнені, що хочете видалити ваш сайт (%(url)s) з нашого каталогу посилань?

  Translated byailandar on 2011-09-16 (Report this user)

 • 54.
  Occurred
 • Виникла
 • 55.
  Browsershots was blocked by %(robots_txt_link)s.
 • Browsershots був блокований файлом %(robots_txt_link)s.

  Translated byailandar on 2010-06-15 (Report this user)

 • 56.
  In order to complete the link exchange, you are required to place a link to Browsershots homepage on your website using one of the following code.
 • Щоб завершити обмін посиланнями, необхідно розмістити посилання на головну сторінку Browsershots на вашому сайті за допомогою одного з наступних кодів.

  Translated byailandar on 2011-09-20 (Report this user)

 • 57.
  Browser Version
 • Версія браузера

  Translated byailandar on 2010-06-14 (Report this user)

 • 58.
  Javascript version
 • Версія javascript
 • 59.
  Factory error message
 • Повідомлення про помилку фабрики
 • 60.
  Go Back
 • Повернутись

  Translated byailandar on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >