< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 86 Next >
 • 71.
  This is not the requested operating system.
 • Це не та операційна система, що я замовляв.
 • 72.
  Whitespace is not permitted.
 • Пробіли не допускаються.

  Translated byailandar on 2010-06-11 (Report this user)

 • 73.
  Factory error messages
 • Повідомлення про помилки фабрики
 • 74.
  Register a new screenshot factory
 • Зареєструвати нову фабрику
 • 75.
  You can use your computer at the same time, and if the system load is over a configurable limit, the screenshot factory program will stop making screenshots until the system is idle again.
 • Ви можете в цей час використовувати ваш комп'ютер, і якщо система буде завантажена більше заданого ліміту, програма фабрики знімків екрану припинить робити знімки, поки система не повернеться в режим очікування.

  Translated byailandar on 2010-06-11 (Report this user)

 • 76.
  %(count)d starting
 • %(count)d починається
 • 77.
  Link Exchange Instruction
 • Інструкція по обміну посиланнями

  Translated byailandar on 2011-09-16 (Report this user)

 • 78.
  This username is already taken. Please choose another.
 • Такий користувач уже існує. будь ласка, виберіть інше ім'я.
 • 79.
  Updated
 • Оновлено

  Translated byailandar on 2010-06-09 (Report this user)

 • 80.
  Please choose one (required)
 • Будь ласка, виберіть одну (обов'язково)

  Translated byailandar on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 86 Next >