< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 80 Next >
 • 1.
  Show Status
 • Показати стан

  Translated byailandar on 2010-06-14 (Report this user)

 • 2.
  Start Browsing
 • Початок перегляду

  Translated byailandar on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  The solution: community cooperation
 • Рішення: співробітництво спільноти

  Translated byailandar on 2010-06-16 (Report this user)

 • 4.
  Congratulations! Your link has been activated.
 • Вітаємо! Ваше посилання активоване.

  Translated byailandar on 2011-09-16 (Report this user)

 • 5.
  There were already %(count)d screenshot requests for this website today.
 • Сьогодні вже замовлено %(count)d знімків цього сайту.
 • 6.
  Website Overview
 • Огляд сайтів
 • 7.
  This is the one feature that sets this project apart from similar online services. The screenshots are made on distributed computers that are run by volunteers. You can see a list of <a href="/factories">active screenshot factories</a>.
 • Це одна з особливостей, яка виділяє цей проект з аналогічних онлайнових послуг. Знімки екрану зроблені на розподілених комп'ютерах, якими керують волонтери. Ви можете подивитися список активних фабрик знімків.

  Translated byailandar on 2010-06-17 (Report this user)

 • 8.
  Hi %(first_name)s
 • Привіт, %(first_name)s

  Translated byailandar on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Failed to add link
 • Не вдається додати посилання

  Translated byailandar on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Administrator
 • Адміністратор
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 80 Next >