< Prev 1...  8 9 10 11 12 ... 25 Next >
 • 91.
  Reason:
 • Nguyên nhân:

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 92.
  Remove Link
 • Loại bỏ liên kết

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 93.
  The two passwords you entered did not match.
 • Hai mật khẩu bạn nhập không giống nhau.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 94.
  Factory
 • Định hướng đồ họa
 • 95.
  RSS Feed
 • RSS

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 96.
  Banner
 • Banner

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 97.
  The server at %(hostname)s sent a HTTP redirect.
 • Máy chủ ở địa chỉ %(hostname)s trả lời với HTTP chuyển hướng.

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 98.
  You are not authorized to view this page.
 • Bạn không được phép xem trang này.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 99.
  Date
 • Ngày
 • 100.
  Color
 • Độ sâu màu
< Prev 1...  8 9 10 11 12 ... 25 Next >