< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 11.
  Password retrieval request is invalid.
 • Yêu cầu nhận lại mật khẩu không hợp lệ.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 12.
  Next
 • Tiếp

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 13.
  Designates that this browser is currently installed.
 • Trình duyệt được chỉ định này đã được nạp
 • 14.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nếu bạn muốn khôi phục lại mật khẩu, hãy nhấp chuột vào liên kết dưới đây, hoặc sao chép rồi dán vào ô địa chỉ trên trình duyệt web:

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 15.
  Forgot password?
 • Quên mật khẩu?

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 16.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Email này đã được sử dụng. Xin hãy vui lòng cung cấp một địa chỉ email khác.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 17.
  Website
 • Trang web

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 18.
  Remove Link
 • Loại bỏ liên kết

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 19.
  Your password has been successfully changed
 • Mật khẩu của bạn được thay đổi thành công

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 20.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Bạn phải đồng ý với các điều khiển của dịch vụ để trở thành một thành viên.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >