< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 21.
  %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s
 • %(from)d-%(to)d trong %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 22.
  Screen Sizes
 • Kích thước màn hình
 • 23.
  Other options
 • Tùy chọn khác
 • 24.
  Remove
 • Bỏ

  Translated bytuctrungsoft on 2012-07-23 (Report this user)

 • 25.
  Updates
 • Nâng cấp
 • 26.
  The code you entered did not match.
 • Mã bạn nhập không đúng

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 27.
  disabled
 • vô hiệu hóa
 • 28.
  Reason:
 • Nguyên nhân:

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 29.
  Description
 • Mô tả

  Translated byhuanctv on 2010-06-07 (Report this user)

 • 30.
  You're already signed in
 • Bạn đã đăng nhập rồi mà
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >