< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 21.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Xin cáo lỗi về những bất tiện này.
 • 22.
  Submit
 • Xác nhận
 • 23.
  Tags
 • THẺ
 • 24.
  Password changed
 • Mật khẩu đã được thay đổi

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 25.
  Sponsor
 • Nhà tài trợ
 • 26.
  Edit
 • Chỉnh sửa

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 27.
  If you DONT receive the activation email in 10 minutes, please check your JUNK/SPAM folder since GMAIL, YAHOO and HOTMAIL sometimes mark it as a junk mail.
 • Nếu bạn KHÔNG nhận được thư kích hoạt trong 10 phút, vui lòng kiểm tra thư mục THƯ RÁC vì GMAIL, YAHOO và HOTMAIL thỉnh thoảng đánh dấu nhầm là thư rác.

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 28.
  Password retrieval request is invalid.
 • Yêu cầu nhận lại mật khẩu không hợp lệ.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 29.
  Where?
 • Nơi?

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 30.
  Color
 • Độ sâu màu
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >