< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 31.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Độ dài mật khẩu phải ít nhất 6 ký tự.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 32.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi sẽ đọc và phản hồi cho bạn khi cần thiết.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 33.
  File Size
 • Kích thước file

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 34.
  Free Icons
 • Icon miễn phí

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 35.
  bits per pixel
 • bit trên pixel
 • 36.
  Color
 • Độ sâu màu
 • 37.
  Retrieve Password
 • Nhận lại mật khẩu

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 38.
  Version
 • Phiên bản
 • 39.
  Browser Group
 • Nhóm trình duyệt
 • 40.
  Home
 • Trang chủ
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >