< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 25 Next >
 • 41.
  Width
 • Chiều rộng
 • 42.
  Rating
 • Đánh giá

  Translated bytruongan on 2010-06-07 (Report this user)

 • 43.
  Forgot password?
 • Quên mật khẩu?

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 44.
  All characters are upper-case letters
 • Tất cả các ký tự đều là chữ HOA.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 45.
  Retype Password
 • Gõ lại mật khẩu

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 46.
  Date
 • Ngày
 • 47.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ai đó, hy vọng là bạn đã yêu cầu khôi phục lại mật khẩu cho tài khoản tại %(domain)s sử dụng địa chỉ email này.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 48.
  Download
 • Tải

  Translated byhuanctv on 2010-06-07 (Report this user)

 • 49.
  Next
 • Tiếp

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 50.
  Sign in
 • Đăng nhập

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 25 Next >