< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 25 Next >
 • 41.
  Created
 • Đã tạo
 • 42.
  Description
 • Mô tả

  Translated byhuanctv on 2010-06-07 (Report this user)

 • 43.
  Value %d is too small.
 • Giá trị %d quá nhỏ.
 • 44.
  Edit
 • Chỉnh sửa

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 45.
  About
 • Giới thiệu

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 46.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Bạn phải đồng ý với các điều khiển của dịch vụ để trở thành một thành viên.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 47.
  Your Website URL
 • Website URL của bạn

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 48.
  Update Password
 • Đổi mật khẩu

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 49.
  Errors per day
 • Lỗi trong ngày
 • 50.
  URL (%(url)s) is not valid.
 • URL (%(url)s) không hợp lệ.

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 25 Next >