< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  permission denied
 • từ chối quyền
 • 2.
  Factory
 • Định hướng đồ họa
 • 3.
  Color
 • Độ sâu màu
 • 4.
  Name
 • Tên
 • 5.
  Enter your username or email address below, if you remember either of them.
 • Nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email vào ô bên dưới.

  Translated bydinhtrung on 2012-07-23 (Report this user)

 • 6.
  Browser
 • Trình duyệt
 • 7.
  Percent
 • Phần trăm
 • 8.
  RSS Feed
 • RSS

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 9.
  New Password
 • Mật khẩu mới

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Your password has been successfully changed
 • Mật khẩu của bạn được thay đổi thành công

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >