< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  Major
 • Chính
 • 2.
  Unknown factory name.
 • Không hiểu tên định hướng đồ họa.
 • 3.
  Administrator
 • Quản trị viên
 • 4.
  Title
 • Tiêu đề

  Translated byhuanctv on 2010-06-07 (Report this user)

 • 5.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Một thư với các hướng dẫn khôi phục mật khẩu đã được gửi tới địa chỉ email của bạn.

  Translated byhuanctv on 2012-07-23 (Report this user)

 • 6.
  %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s
 • %(from)d-%(to)d trong %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  New email address activated
 • Địa chỉ email mới đã kích hoạt

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  IP
 • Ip
 • 9.
  The two passwords you entered did not match.
 • Hai mật khẩu bạn nhập không giống nhau.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Text Link
 • Liên kết tĩnh

  Translated bytuctrungsoft on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >