< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  Description
 • Mô tả

  Translated byhuanctv on 2010-06-07 (Report this user)

 • 2.
  The captcha code has expired.
 • Mã capcha đã quá hạn.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Tags
 • THẺ
 • 4.
  About
 • Giới thiệu

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Search
 • Tìm kiếm
 • 6.
  About Us
 • Về chúng tôi

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Greetings
 • Chào mừng

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  %(min_interval)s to %(max_interval)s
 • %(min_interval)s tới %(max_interval)s

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 9.
  User Agent
 • Trình ẩn người dùng
 • 10.
  Unknown factory name.
 • Không hiểu tên định hướng đồ họa.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >