< Prev 1 2 3 4 5 Next >
 • 1.
  Save
 • Yadda saxla

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  The current password is incorrect.
 • Hazırki şifrə yalnışdır

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Website
 • Veb səhifə

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Your Name
 • Sizin Adınız

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Profile
 • Profil

  Translated byemin25 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Username
 • İstifadəçi adı

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Your Email Address
 • Sənin E-Poçt ünvanın

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Send a Message
 • Məktub Göndər

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  User Profile For %(username)s
 • %(username)s Üçün İstifadəçi Profili

  Translated byemin25 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Last Name
 • Soyad

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 Next >