< Prev 1 2 3 4 5 Next >
 • 1.
  Save
 • Yadda saxla

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Send a Message
 • Məktub Göndər

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  What happened?
 • Nə baş verdi?

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Update Profile
 • Profilini Yenilə

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Color
 • Rəng

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Again
 • Yenidən

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  pixels
 • piksel

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Last Name
 • Soyad

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Title
 • Başlıq

  Translated byk.agayeva on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Kimsə, yəqin ki, siz, %(domain)s -də şifrəni dəyişdirmək üçün müraciət edib.

  Translated byemin25 on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 Next >