< Prev 1...  10 11 12 13 14 ... 77 Next >
 • 111.
  The solution: community cooperation
 • Решението: сътрудничество на общността

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 112.
  Version
 • Версия
 • 113.
  Change of email address verification
 • Проверка за промяна на e-mail адрес

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 114.
  If you have trouble receiving email from us, you may log into your account with your username and password and choose a new emaill address.
 • Ако имате проблем с получаването на писма от нас, влезете в профила си и променете e-mail адреса.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 115.
  The email address you entered is invalid.
 • Въведеният email адрес е невалиден.

  Translated byvlood.vassilev on 2010-07-09 (Report this user)

 • 116.
  Total Screenshots
 • Всички скрийншоти
 • 117.
  Are you human?
 • Вие човек ли сте?

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 118.
  Remove Preset
 • Премахване на Настройките

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 119.
  Please <a href="%(href)s">contact us</a> if you think this is a bug.
 • Моля свържете се с нас ако смятате, че това е бъг.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 120.
  Browsershots Team
 • Екипа на Browsershots

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  10 11 12 13 14 ... 77 Next >