< Prev 1...  10 11 12 13 14 ... 77 Next >
 • 111.
  Where do you get all those different machines?
 • От къде имате всички тези различни машини?

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 112.
  N/A (No Presets)
 • N/A (Няма профили)

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 113.
  Also, if your requested configuration is too specific (e.g. specific Flash or Java version) there may not be matching screenshot factories all the time. Try the <em>Don't care</em> setting for quicker results.
 • Също, ако вашата заявена конфигурация е прекалено специфична (като например специфична версия на Flash или Java) може да няма съответстващи скрийншот фабрики през цялото време. Опитайте Don't care настройката за по-бързи резултати.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 114.
  Failed to add browser
 • Неуспешно добавяне на браузър

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 115.
  Last Error
 • Грешка

  Translated byilivanov on 2010-06-09 (Report this user)

 • 116.
  Page Loaded
 • Страницата заредена

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 117.
  Priority Processing
 • Приоритетна Обработка

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 118.
  For every problem report, there's probably 10 to 100 users who had the same problem but didn't report it.
 • Зад всеки репортуван проблем стоят вероятно още 10 до 100 други потребители със същият проблем, които не са го репортували

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 119.
  Deactivate this browser
 • Деактивирайте този browser

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 120.
  User profiles
 • Потребителски профили
< Prev 1...  10 11 12 13 14 ... 77 Next >