< Prev 1...  11 12 13 14 15 ... 86 Next >
 • 121.
  You have requested to change the email address of your Browsershots account to %(new_email)s.
 • Вие заявихте смяна на мейл адреса ви във вашия Browsershots профил на %(new_email)s.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 122.
  Remember me on this computer
 • Запомни ме на този компютър

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 123.
  If the same browser is already registered for your factory, it will be replaced.
 • Ако същия браузър е вече регистриран за вашата фабрика, той ще бъде заменен.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 124.
  Maintenance
 • Поддръжка

  Translated byalex.stanev on 2010-06-04 (Report this user)

 • 125.
  Preset has been updated successfully.
 • Първоначалната настройка беше обновена успешно.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 126.
  The best solution on Windows is to install the browser in a subdirectory of the shotfactory folder, e.g. shotfactory\firefox30, then enter firefox30\firefox.exe in the browser command field.
 • Най-доброто решение за Windows е да инсталирате браузъра в поддиректория на shotfactory папката, като например hotfactory\firefox30, след което въведете firefox30\firefox.exe в командното поле на браузъра.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 127.
  Running a screenshot factory
 • Пускане на скрийншот фабрика

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 128.
  This screen size is already enabled.
 • Този размер на екрана е вече разрешен.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 129.
  Code
 • Код
 • 130.
  Under Construction
 • В процес на изграждане

  Translated byilivanov on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  11 12 13 14 15 ... 86 Next >