< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  Change Your Password
 • Сменете паролата си
 • 12.
  Name may contain only lowercase letters, digits, underscore, hyphen.
 • Името може да съдържа само малки букви, числа, долна черта и тире.
 • 13.
  This username is already taken. Please choose another.
 • Потребителското име е заето, моля опитайте с друго.
 • 14.
  You need to select a browser first to modify its configurations.
 • Първо трябва да изберете browser за да редактирате неговата конфигурация.

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 15.
  Link To Us
 • Връзка до нас

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 16.
  Redirected
 • Пренасочен

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 17.
  Edit
 • Промяна

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 18.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Някои, може би Вие, поискахте нулиране на паролата за профила Ви в %(domain)s, ползвайки този e-mail адрес.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 19.
  We do have a paid service call Priority Processing which will put your requests ahead in the queue.
 • Също така имаме и платено сервизно обслужване Приоритетна Обработка, което ще постави вашите заявки напред в опашката.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 20.
  Description
 • Версия на джаваскрипт
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >