< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 11.
  Major
 • Главен

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 12.
  Submit bug reports, feature requests, patches
 • Подаване на доклади за бъгове, заявки за функционалности, пачове

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 13.
  These %(count)s computers are run by volunteers to make browser screenshots.
 • Тези %(count)s компютри са управлявани от доброволци да правят браузърни скрийншотове.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 14.
  Your payment supports an open-source project.
 • Вашето плащане подкрепя проект с отворен код.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 15.
  Icon Search Engine
 • Търсачка за икони

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 16.
  Java version
 • Версия на джава
 • 17.
  Problem report
 • Доклад за проблем

  Translated byilivanov on 2010-06-09 (Report this user)

 • 18.
  This is possibly because you enabled 32 bits per pixel on the factory details page, but this bit depth is not supported by the VNC server.
 • Това е вероятно защото сте разрашили 32 бита за пиксел в страницата с детайли за фабриката, но тази битова дълбочина не се поддържа от VNC сървъра.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 19.
  If the same browser is already registered for your factory, it will be replaced.
 • Ако същия браузър е вече регистриран за вашата фабрика, той ще бъде заменен.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 20.
  This project is concerned with a favorite problem of web designers: websites look different in other browsers. Testing a new site in many browsers can be quite time-consuming.
 • Този проект е се занимава с любим проблем на уеб дизайнерите: уеб сайтовете изглеждат различно в други браузъри. Тестването на нов сайт в много браузъри може да бъде доста времеконсумиращо.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >