< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 21.
  Search
 • Търсене

  Translated byalex.stanev on 2010-06-04 (Report this user)

 • 22.
  Browsershots respects the robots.txt standard. If you want, you can explicitly allow Browsershots by adding a section like this to the robots.txt file on your server:
 • Browsershots се съобразява с robots.txt стандарта. Ако искате, може изрично да позволите Browsershots като добавите секция като тази в robots.txt файла на вашия сървър:

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 23.
  Click for a new image
 • Щракнете за нов код

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 24.
  You are not authorized to view this page.
 • Не сте оторизирани да виждате тази страница.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 25.
  Value %d is too big.
 • Стойността %d е твърде голяма.
 • 26.
  No problems were reported for this factory.
 • Не са докладвани проблеми за тази фабрика.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 27.
  Preset %(preset_name)s updated.
 • Настройки %(preset_name)s обновени.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 28.
  Store your screenshots on our server for longer time.
 • Запазете вашите скрийншоти на нашия сървър за дълъг период от време.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 29.
  Profile
 • Профил

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 30.
  Redirected
 • Пренасочен

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >