< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  My Account
 • Моят профил

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 32.
  Failed to add browser
 • Неуспешно добавяне на браузър

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 33.
  Old screenshots will be deleted when they haven't been accessed for a while. How long exactly depends on the number of new screenshots per day.
 • Старите генерирани екранни снимки ще бъдат изтрити ако не бъдат достъпвани в определен период от време. Колко дълъг е този период зависи от броя на новите заявки за екрани идващи всекидневно.

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 34.
  Last
 • Последен

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 35.
  Remove Factory
 • 36.
  Browser Compatibility Test
 • Тест за съвместимост на браузъра

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 37.
  The best solution on Windows is to install the browser in a subdirectory of the shotfactory folder, e.g. shotfactory\firefox30, then enter firefox30\firefox.exe in the browser command field.
 • Най-доброто решение за Windows е да инсталирате браузъра в поддиректория на shotfactory папката, като например hotfactory\firefox30, след което въведете firefox30\firefox.exe в командното поле на браузъра.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 38.
  Remove screen size
 • Премахване размера на екрана

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 39.
  Activities
 • Дейности

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 40.
  Prev
 • Назад

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >