< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 31.
  Save testing preferences to presets...
 • Запазете тестовите предпочитания в профил...

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 32.
  Rating
 • Рейтинг

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 33.
  The server did not send a content type header.
 • Сървърът не изпрати хедър с типа на съдържанието.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 34.
  Malformed URL (spaces in server name).
 • Повреден URL (интервали в името на сървъра).

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 35.
  The problem: cross-browser incompatibilities
 • Проблемът: между браузърни несъвместимости

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 36.
  Remove Link
 • Премахни линк

  Translated bygudata on 2011-09-16 (Report this user)

 • 37.
  Browsershots Team
 • Екипа на Browsershots

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 38.
  Forgot password?
 • Забравена парола?

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 39.
  %(clicks)s clicks
 • %(clicks)s щтраквания

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 40.
  Browsershots tests your website's compatability on different browsers by taking screenshots of your web pages rendered by real browsers on different operating systems.
 • Browsershots тества съвместимостта на вашият уеб сайт с различни браузери като прави скрийншотове на вашите уеб страници, които са получени от реални браузъри работещи на различни операционни системи.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >