< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 77 Next >
 • 51.
  I would like to receive updates about new features.
 • Искам да получавам известия за новостите.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 52.
  Screen Sizes
 • Размери на екрана
 • 53.
  Forgot Your Password?
 • Забравихте си паролата?
 • 54.
  This is possibly because you enabled 32 bits per pixel on the factory details page, but this bit depth is not supported by the VNC server.
 • Това е вероятно защото сте разрашили 32 бита за пиксел в страницата с детайли за фабриката, но тази битова дълбочина не се поддържа от VNC сървъра.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 55.
  Maker
 • Производител

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 56.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Вашият сайт (%(url)s) е недостъпен.

  Translated byauxrane on 2011-09-16 (Report this user)

 • 57.
  Password changed
 • Паролата е променена

  Translated byalex.stanev on 2010-06-04 (Report this user)

 • 58.
  The captcha code has expired.
 • Captcha кода е изтекъл.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 59.
  Website
 • Сайт

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 60.
  No pending requests.
 • Няма висящи заявки.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 77 Next >