< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  That's good because it gives some traffic, and it shows us that people like the idea.
 • Това е добре, защото подава накакъв трафик, и това ни показва, че хората харесват тази идея.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 62.
  Everybody can add URLs to the job queue on a central server. Volunteers use a small program to automatically make screenshots of web pages in their browser and upload the results to the server.
 • Всеки може да добави URL-и в опашката със задачи на централния сървър. Доброволци използват малка програма за автоматично вземане на скрийншоти на уеб страници в техните браузъри и качване на резултатите на сървъра.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 63.
  Last Upload
 • Последно качване
 • 64.
  Change Password
 • Смяна на паролата

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 65.
  Java versions
 • Java версии

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 66.
  Java
 • Джава
 • 67.
  Dimensions
 • Размери

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 68.
  This username is already taken. Please choose another.
 • Потребителското име е заето, моля опитайте с друго.
 • 69.
  Payment
 • Плащане

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 70.
  Go to website
 • Сайт
< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >