< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  If you want save settings to a new preset, just enter a new name below.
 • Ако искате да запазите настройките в нов профил, просто въведете новото име отдолу.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 62.
  Link text or alt text is incorrect.
 • Текста или alt-a на линка са неправилни.

  Translated bygudata on 2011-09-16 (Report this user)

 • 63.
  Save as Preset
 • Запази като Настройка

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 64.
  No websites found.
 • Няма намерени уебсайтове.

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 65.
  Priority Processing
 • Приоритетна Обработка

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 66.
  Engine Version
 • Версия на енджина

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 67.
  Hide?
 • Скриване?

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 68.
  Please choose one (required)
 • Моля изберете (задължително)

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 69.
  Link Exchange Instruction
 • Инструкции за обмяна на линкове

  Translated bygudata on 2011-09-16 (Report this user)

 • 70.
  Your payments will be sent automatically through PayPal in the beginning of the next month (minimum $20 USD).
 • Вашите плащания ще бъдат изпратени автоматично през PayPal в началото на всеки следващ месец (минимум $20 USD).

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >