< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 77 Next >
 • 61.
  Locked
 • Заключен

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 62.
  View factory details
 • Преглед на детайлите на фабриката

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 63.
  Get screenshots of any web address, as often as you want.
 • Правете скрийншоти на който и да е уеб адрес толкова често, колкото искате.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 64.
  request groups
 • заяви групи

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 65.
  Problem report should be shorter than 200 characters.
 • Доклада за проблем не трябва да е по-кратък от 200 символа.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 66.
  Register this browser for screenshots?
 • Да добавя този браузър за скрийншоти?
 • 67.
  User profile
 • Потребителски профил
 • 68.
  Will this service remain free of charge?
 • Ще остане ли тази услуга без заплащане?

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 69.
  Java
 • Джава
 • 70.
  Failed to add screen size.
 • Неуспешно добавяне на размера на екрана.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 77 Next >