< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 77 Next >
 • 61.
  Last
 • Последен

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 62.
  Again
 • Отново

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 63.
  Page Loaded
 • Страницата заредена

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 64.
  This project is concerned with a favorite problem of web designers: websites look different in other browsers. Testing a new site in many browsers can be quite time-consuming.
 • Този проект е се занимава с любим проблем на уеб дизайнерите: уеб сайтовете изглеждат различно в други браузъри. Тестването на нов сайт в много браузъри може да бъде доста времеконсумиращо.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 65.
  %(count)d uploaded
 • %(count)d качени

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 66.
  User profile
 • Потребителски профил
 • 67.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Бяхте отписани от пощенския списък.

  Translated byaquilax on 2012-07-23 (Report this user)

 • 68.
  Please try again.
 • Моля опитайте отново.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 69.
  Show Status
 • Показване на Статус

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 70.
  FAQ
 • Въпроси

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 77 Next >