< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 86 Next >
 • 81.
  Browsershots respects the robots.txt standard. If you want, you can explicitly allow Browsershots by adding a section like this to the robots.txt file on your server:
 • Browsershots се съобразява с robots.txt стандарта. Ако искате, може изрично да позволите Browsershots като добавите секция като тази в robots.txt файла на вашия сървър:

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 82.
  Unsupported content type: %s.
 • Неподдържан тип на съдържание: %s.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 83.
  This is not %(browser)s.
 • Това не е %(browser)s.

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 84.
  <em>Language</em>: Please use English if possible although other languages are supported as well.
 • 85.
  User presets
 • Потребителски настройки

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 86.
  You will often get 30 to 50 screenshots within 2 to 5 minutes.
 • Често ще получите между 30 и 50 скрийншота в периода 2 до 5 минути.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 87.
  Failed to add screen size.
 • Неуспешно добавяне на размера на екрана.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 88.
  Administrator
 • Администратор
 • 89.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Потребителското име трябва да започва с буква.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 90.
  Expires in %(interval)s
 • Изтича след %(interval)s

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 86 Next >