< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 1.
  Enter URL Here:
 • Въведете URL тук:

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 2.
  Starting
 • Стартиране

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 3.
  You can use your computer at the same time, and if the system load is over a configurable limit, the screenshot factory program will stop making screenshots until the system is idle again.
 • Можете да използвате компютъра си по същото време, и ако натоварването на системата е над конфигурируемия лимит, скрийншот програмата ще спре да прави скрийншоти докато системата отново е неизползвана.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 4.
  %(count)d uploaded
 • %(count)d качени

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 5.
  Background info
 • Фонова информация

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 6.
  Your screenshot requests have expired.
 • Вашето искане за снимки от екран(и) е изтекло.

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 7.
  Browser Groups
 • Браузерни Групи

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 8.
  Your account has not been activated yet. Please check your inbox for an activation email from us and follow the instructions to activate your account.
 • Вашият профил не е активиран все още. Моля проверете входящата си кутия за активационното писмо и следвайте инструкциите за активация.

  Translated byilivanov on 2010-08-05 (Report this user)

 • 10.
  Quick Links
 • Бързи Връзки

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >