< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 1.
  %(width)d pixels wide
 • %(width)d пиксели ширина

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 2.
  Using the service
 • Ползване на услугата

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 3.
  What we do and why we created this service?
 • Какво правим и защо създадохме тази услуга?

  Translated byalex.stanev on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Please <a href="%(href)s">contact us</a> if you think this is a bug.
 • Моля свържете се с нас ако смятате, че това е бъг.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 5.
  This is not the requested Javascript version.
 • Това не е заявената Javascript версия.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 6.
  If you dont receive the email, you may request a resend or choose a new email address.
 • Ако не сте получили писмо, Вие можете да поискате повторно изпращане или да изберете нов e-mail адрес.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Other pages on the same domain
 • Други страници на същия домейн

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 8.
  %(days)d d
 • %(days)d дни

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 9.
  Username must be between 3 and 30 characters in length.
 • Потребителското име трябва да е между 3 и 30 знака.
 • 10.
  Recent
 • Последен

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >