< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  %(count)d expired
 • %(count)d caducats
 • 2.
  with %(browser)s
 • amb %(browser)s
 • 3.
  If you really can't get Python to run on your computer, you could write your own screenshot factory in your favorite programming language, according to the <a href="/documentation#FactoryInterface">FactoryInterface</a> specification.
 • Si no pots fer funcionar Python a l'ordinador, pots escriure el teu propi capturador de pantalles en el teu llenguatge de programació favorit, d'acord amb l'especificació de la Interfície Del Capturador..

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  Background info
 • Informació de fons

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  Close
 • Tanca

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Locked
 • Bloquejat
 • 7.
  Default Only
 • Només per defecte

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 8.
  Do you like this gallery and would like to recommend it to others?
 • T'agrada aquesta galeria i vols recomanar-la?

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Your screenshots are private (only you will see them, or somebody who already knows your URL).
 • Les teves captures de pantalla són privades (només les veuràs tu, o algú altre que en conegui l'adreça URL).

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 10.
  Recent Problem Reports
 • Problemes recents
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >