< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  Profanities
 • Incorrecions

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 2.
  Yes. For the foreseeable future, there will be free screenshots for everybody. You may have to wait in the queue when there's a lot of demand, or you can buy priority processing.
 • Sí. En un futur previsible, hi hauran captures de pantalla gratuïtes per tothom. Potser hauràs d'esperar a la cua mentre hi hagi molta demanda, o pots comprar prioritat de processament.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  Logout
 • Desconnecta
 • 4.
  Age
 • Edat
 • 5.
  Request
 • Petició

  Translated bypapapep on 2010-06-10 (Report this user)

 • 6.
  Submit bug reports, feature requests, patches
 • Envieu-nos informes d'errors, sol·licituds de noves característiques i pegats

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 7.
  Can I use my computer while the ShotFactory is running?
 • Puc utilitzar el meu ordinador mentre ShotFactory està funcionant?

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  Activation failed
 • Activació fallida

  Translated byel.libre on 2010-07-14 (Report this user)

 • 9.
  Password mismatch.
 • La contrasenya no és correcta.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 10.
  Details
 • Detalls
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >