< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  disabled
 • deshabilitat

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 2.
  Your screenshot requests have expired.
 • La teva imatge de pantalla ja ha caducat.
 • 3.
  User profile
 • Perfil de l'usuari/a

  Translated bypapapep on 2010-06-10 (Report this user)

 • 4.
  Enter URL Here:
 • Escriu aquí l'adreça URL:

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  Screen Size
 • Mida de pantalla
 • 6.
  You will often get 30 to 50 screenshots within 2 to 5 minutes.
 • Rebràs de 30 a 50 captures de pantalla en un interval de 2 a 5 minuts.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  Height
 • Alçada
 • 8.
  %(clicks)s clicks
 • %(clicks)s clics

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Invoice
 • Factura

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 10.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s on %(platform_name)s?
 • Voleu demanar una nova captura de pantalla de %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s en %(platform_name)s?

  Translated bypapapep on 2010-06-30 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >