< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Last Error
 • Poslední chyba

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 2.
  A back link to Browsershots is not found on your link page.
 • Zpětný odkaz na browsershots nebyl na vaší stránce nalezen.
 • 3.
  No pending requests.
 • Žádné čekající požadavky.
 • 4.
  There were already %(count)d screenshot requests from your IP today.
 • Dnes již bylo zasláno %(count)d požadavků o screenshoty z vaši IP.

  Translated bygobie on 2010-09-15 (Report this user)

 • 5.
  No link partners available. <a href="/links/add">Click here</a> to become our link partner.
 • Nejsou dostupné odkazy protějšků. Klikněte zde aby se stal naším odkazem protějšku.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  Free Vector
 • 7.
  URL scheme %(scheme)s is not supported.
 • Schéma url %(scheme)s není povoleno.
 • 8.
  Screenshot request group
 • Skupina požadavků na screenshoty
 • 9.
  Locked
 • Zamknuto
 • 10.
  Other options
 • Další možnosti
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >