< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Contribute
 • Přispějte

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 2.
  If you have trouble receiving email from us, you may log into your account with your username and password and choose a new emaill address.
 • Pokud máte problémy s přijetím emailu od nás, tak se přihlašte na váš účet svým uživatelským jménem a heslem, poté zvolte novou emailovou adresu.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-29 (Report this user)

 • 3.
  The source code for this project is available from the Subversion repositories or in the released ZIP files.
 • Zdrojový kód pro tento projekt je dostupný z repozitáře Subversion nebo ve vydaných ZIP souborech.

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 4.
  Link text or alt text is incorrect.
 • Tet odkazu, nebo alternativní text není správný.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 5.
  This is not the requested Javascript version.
 • Toto není požadovaná verze javascriptu.
 • 6.
  You must specify a numeric request group ID.
 • Musíte zadat číselné id skupiny pro zažádání.
 • 7.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Někdo, doufáme, že vy, zaregistroval nový účet na %(domain)s s použitím této emailové adresy.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  If you find a problem, please report it to us using <a href="/contact/reportbug">this form</a>.
 • Pokud objevíte problém, oznamte nám to prosím prostřednictvím tohoto formuláře.

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 9.
  All characters are upper-case letters
 • Všechny znaky jsou velká písmena

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Sign up a free account
 • Založte si účet zdarma

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >