< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  May I use the screenshots of my own webpage for any purpose?
 • Mohu používat screenshoty mých stránek pro jakékoliv účely?

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 2.
  Screenshot Request Queue
 • Fronta požadavků na screenshoty
 • 3.
  None
 • Nic
 • 4.
  Nonces
 • Jednorázové identifikátory
 • 5.
  Pending Requests
 • Čekající požadavky
 • 6.
  Password retrieval for your Browsershots account
 • Obnovení hesla pro Váš Browsershots účet

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 7.
  Please try again.
 • Zkuste to prosím znovu.

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 8.
  This address was never submitted, or removed after inactivity.
 • Tato adresa nebyla nikdy vložena, nebo byla odstraněna po neaktivitě.
 • 9.
  You can use your computer at the same time, and if the system load is over a configurable limit, the screenshot factory program will stop making screenshots until the system is idle again.
 • Můžete zároveň používat svůj počítač a jakmile bude zatížení systému vyšší, než nakonfigurovaný limit, program screen factory přestany vytvářet screenshoty, než bude váš počítač opět zahálet.

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 10.
  Yes, even for inclusion in closed, for-cost works. It would be nice if you'd mention that you used browsershots.org for the screenshots, but you don't have to.
 • Ano, dokonce i pro uzavřené, zpoplatněné projekty. Bylo by hezké, kdybyste zmínili, že jste použili browsershots.org pro tvorbu náhledů, ale nemusíte.

  Translated bylucasnomail on 2010-07-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >