< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 21.
  Get screenshots of any web address, as often as you want.
 • Získat snímky obrazovky webů tak často, jak budete potřebovat.

  Translated byjiri_pavlicek on 2010-06-25 (Report this user)

 • 22.
  I would like to receive updates about new features.
 • Chci dostávat informace o novinkách.

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 23.
  Click for full size.
 • Klikněte pro plnou velikost.
 • 24.
  Add additional links to our inner pages will remove "nofollow" tags of your link in the tag pages of our directory.
 • Přidáním dalších odkazů na naše stránky odstraníte "nenásledující" znaky vašich odkazů v popiscích stránek na naše odkazy pro adresáře.

  Translated bypavel.konkol on 2012-07-15 (Report this user)

 • 25.
  Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a different email address.
 • Registrace použitím neplatné emailové adresy je zakázána. Prosíme nahraďte ji jinou emailovou adresou.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 26.
  You will often get 30 to 50 screenshots within 2 to 5 minutes.
 • Často získáte 30 až 50 screenshotů během 2 až 5 minut.

  Translated byeroglum on 2010-06-26 (Report this user)

 • 28.
  Link text or alt text is incorrect.
 • Tet odkazu, nebo alternativní text není správný.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 29.
  The activation key for your account has expired. Activation keys are only valid for %(days)d days.
 • Platnost aktivačního klíče pro váš účet vypršela. Aktivační klíče jsou platné pouze po dobu %(days)d dní.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 30.
  The current version 0.4 uses http://api.browsershots.org/xmlrpc/ for the screenshot factory API. You should install a package with "0.4" in the name, or check out the trunk from Subversion.
 • Aktuální verze 0.4 používá http://api.browsershots.org/xmlrpc/ pro své screenshotovací API. Měli byste si nainstalovat balíček s "0.4" ve názvu, nebo se podívat na náš SVN.

  Translated bymyflower on 2010-06-30 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >