< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 31.
  %(count)d browsers selected
 • %(count)d prohlížečů vybráno
 • 32.
  Where can I get a username/password for running a ShotFactory?
 • Kde mohu získat uživatelské jméno/heslo pro provoz stroje?

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 33.
  Javascript versions
 • Verze javascriptu
 • 34.
  Domains
 • Domény
 • 35.
  Hi %(user.first_name)s
 • Ahoj %(user.first_name)s

  Translated bygobie on 2012-07-16 (Report this user)

 • 36.
  Help Center
 • Nápověda

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 37.
  You have requested to change the email address of your Browsershots account to %(new_email)s.
 • Požádal/a jste o změnu emailu svého Browsershots účtu na %(new_email)s.

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 38.
  Domain name %(domain)s is disallowed.
 • Doména %(domain)s je zakázána.
 • 39.
  The server at %(hostname)s sent a HTTP redirect.
 • Server %(hostname)s odeslal HTTP přesměrování.

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 40.
  From Our Factories
 • Z našich továren

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >