< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >
 • 41.
  Get an account now
 • Získejte účet nyní

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 42.
  Title
 • Nadpis

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 43.
  User Profile For %(username)s
 • Uživatelský profil %(username)s

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 44.
  Select
 • Vybrat
 • 45.
  Register a new screenshot factory
 • Registrace nového stroje na screenshoty
 • 46.
  Sometimes the automatic scrolling doesn't work. The reason could be that your page uses frames, or that it sets the keyboard focus to an input field with JavaScript.
 • Občas automatické posouvání stránky nefunguje. Důvodem může být, že Vaše stránka používá rámce nebo nastavení fokusu klávesnice do textového pole pomocí JavaScriptu.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 47.
  %(preset_count)d Presets (Choose One)
 • %(preset_count)d předvoleb (vyberte jednu)

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 48.
  The server did not send a content type header.
 • Server neodeslal hlavičku určující typ obsahu.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 49.
  A number of distributed computers will open your website in their browser.
 • Několik spravovaných strojů otevře vaší stránku ve svém prohlížeči.
 • 50.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Vaše webová stránka (%(url)s) není dostupná.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >