< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >
 • 41.
  Retrieve Password
 • Obnovit heslo

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 42.
  Could not read %(robots_txt_link)s.
 • Nelze přečíst %(robots_txt_link)s.

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 43.
  Close
 • Zavřít

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 44.
  The problem: cross-browser incompatibilities
 • Problém: nekompatibilita mezi prohlížeči

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 45.
  %(count)d failed
 • %(count)d selhalo
 • 46.
  No browsers registered for this factory.
 • Žádné prohlížeče nejsou registrovány pro tento stroj.
 • 47.
  Leave empty to use default command.
 • Nechte prázdné pro použití výchozího příkazu.
 • 48.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Hlavní odkaz byl ověřen. %(count)d další odkazy byly ověřeny.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 49.
  unavailable
 • nedostupný
 • 50.
  Default Only
 • Pouze výchozí
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >