< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >
 • 51.
  Help Center
 • Nápověda

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 52.
  The migration is fast and secure. Your password is encrypted and no more email address verification is required.
 • Migrace je rychlá a bezpečná. Vaše heslo je zašifrováno a dále není vyžadováno ověření e-mailové adresy.

  Translated byjiri_pavlicek on 2012-07-15 (Report this user)

 • 53.
  Show Status
 • Zobrazit stav

  Translated byjiri_pavlicek on 2010-06-25 (Report this user)

 • 54.
  Failed to remove screen size.
 • Nepodařilo se odebrat velikost obrazovky.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 55.
  Get 12 months of priority processing for the price of %(year_price_months)s!
 • Získejte 12 měsíců prioritního zpracování za cenu %(year_price_months)s!

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 56.
  Hostname (lowercase)
 • Hostitel (malá písmena)
 • 57.
  Remember me on this computer
 • Zapamatuj si mě na tomto počítači

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 58.
  One night in November 2004, I went to bed too early, and while I was lying awake, suddenly the distributed volunteer idea struck me.
 • Jedné listopadové noci roku 2004 jsem ulehl brzo, a když jsem tak ležel vzhůru, najednou mne napadla myšlenka distribuovaných dobrovolníků.

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 59.
  A language pack needs to be installed.
 • Je potřeba nainstalovat jazykový balík.
 • 60.
  Change Your Password
 • Změnit heslo
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >