< Prev 1...  78 79 80 81 82 ... 85 Next >
 • 791.
  You cannot add browsers to a non-existed factory.
 • Nemůžete přidat prohlížeče k neexistující továrně.

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 792.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a drive letter. The purpose of this mechanism is to avoid commands like format C: or C:\rootkit.exe.
 • Z bezpečnostních důvodů příkaz prohlížeče nesmí obsahovat bílé znaky nebo začínat písmenem označující disk. Důvodem je vyhnout se příkazům jako format C: nebo C:\rootkit.exe.

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 793.
  New email address activated
 • Byla aktivována nová adresa elektronické pošty

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 794.
  Link To Us
 • Odkaz na nás

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 795.
  Are you sure to remove factory "%(name)s" from your account ?
 • Opravdu chcete odstranit továrnu "%(name)s" z vašeho účtu?

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 796.
  No tags available
 • Popisky jsou nedostupné

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 797.
  Preset %(preset_name)s created.
 • Předvolba %(preset_name)s vytvořena.

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 798.
  All
 • Vše

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 799.
  Screenshot Request Queue
 • Fronta požadavků na screenshoty
 • 800.
  Domain (%(domain)s) is not qualified to be accepted into our link directory.
 • Doména (%(domain)s) není kvalifikována pro akceptování do našeho adresáře odkazů.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  78 79 80 81 82 ... 85 Next >