< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >
 • 821.
  Pay for priority processing service
 • Zaplatit za službu přednostního zpracování

  Translated byjiri_pavlicek on 2010-06-25 (Report this user)

 • 822.
  Thank you for supporting the Browsershots project!
 • Děkujeme Vám za podporu Browsershots projektu!

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 823.
  <em>Tags</em>: Each tag is a keyword which describes your product or service. You may provide up to 5 tags for your website.
 • Znaky: Každý znak je klíčové slovo, které popisuje váš produkt nebo službu. Můžete poskytnout až 5 znaků pro vaši webovou stránku.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 824.
  Frequently Asked Questions
 • Často kladené otázky

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 825.
  There were already %(count)d screenshot requests for %(domain)s today.
 • Dnes bylo již %(count)d požadavků na screenshoty pro %(domain)s.
 • 826.
  Browsershots was blocked by %(robots_txt_link)s.
 • %(robots_txt_link)s zablokoval Browsershot.

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 827.
  Sometimes the automatic scrolling doesn't work. The reason could be that your page uses frames, or that it sets the keyboard focus to an input field with JavaScript.
 • Občas automatické posouvání stránky nefunguje. Důvodem může být, že Vaše stránka používá rámce nebo nastavení fokusu klávesnice do textového pole pomocí JavaScriptu.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 828.
  The default load limit is 1.0, but you can change it with the command line option -l.
 • Výchozí mez zatížení je 1.0, ale můžete ji změnit pomocí volby příkazové řádky -l.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 829.
  File Size
 • Velikost souboru

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 830.
  Activation limit exceed
 • Limit pro aktivaci překročen

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >