< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  This project is concerned with a favorite problem of web designers: websites look different in other browsers. Testing a new site in many browsers can be quite time-consuming.
 • Tohoto projektu se týká chyba, která je častým problémem webdesignérů: stránky vypadají rozdílně v různých webových prohlížečích. Testování nové stránky v mnoha prohlížečích může být velmi vyčerpávající.

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 2.
  Failed to add screen size.
 • Nepodařilo se přidat velikost obrazovky.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 3.
  Operating Systems
 • Operační systémy
 • 4.
  Sponsor
 • Sponzor
 • 5.
  Bytes
 • Bytů

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 6.
  Password retrieval request has expired.
 • Žádost o znovunačtení hesla vypršela.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  <a href="%(url)s">Reload this page</a> or bookmark it and come back later.
 • Obnovte tuto stránku nebo si ji přidejte do oblíbených, abyste se mohli později vrátit.

  Translated byeroglum on 2010-06-25 (Report this user)

 • 8.
  Username must be between 3 and 30 characters in length.
 • Uživatelské jméno musí být dlouhé mezi 3 až 30 znaky.
 • 9.
  Hide Status
 • Skrýt stav

  Translated bymips on 2010-06-09 (Report this user)

 • 10.
  There are %(count)s invoices available for download.
 • Je tu %(count)s faktur dostupných ke stažení.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >