< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Hashkey
 • Hashovací klíč
 • 2.
  Not everybody has a farm of legacy machines with older OSes and browsers. There are online services that offer screenshots of websites in different browsers for considerable fees. For the hobbyist and for open source projects, these fees may be prohibitive.
 • Ne každý má farmu starších počítačů se staršími operačními systémy a prohlížeči. Existují on-line služby, které nabízejí náhledy webových stránek v různých prohlížečích za značné poplatky. Pro fandy i pro open source projekty, mohou být tyto poplatky příliš vysoké.

  Translated bylucasnomail on 2010-07-11 (Report this user)

 • 3.
  Preset %(preset_name)s updated.
 • Nastavení %(preset_name)s aktualizováno.

  Translated byeroglum on 2010-06-20 (Report this user)

 • 4.
  Requested
 • Vyžádáno
 • 5.
  Screen Width
 • Šířka obrazovky
 • 6.
  Invalid request
 • Neplatný požadavek

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Receive updates about new features from us.
 • Chci dostávat informace o nových funkcích.

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  From Your Factories
 • Z Vašich strojů

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 9.
  enabled
 • povoleno
 • 10.
  Back to Homepage
 • Zpět na hlavní stránku

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >